Velkommen

Må du blive inspireret.

 

Livet er Mit – en bog om Dimensional Bevidsthed

”Dimensional Bevidsthed” er en bog, der henvender sig til mennesker med bevidsthed og hjerte. Bogen præsenterer en ny, inspirerende og fremtidsorienteret beskrivelse af mennesket, livet og verden, der kan flytte vores udvikling.

9788799578306

 

Bogen beskriver mennesket ud fra fem bevidstheder: selvbevidsthed, sjælsbevidsthed, medmenneskebevidsthed, kropsbevidsthed og naturbevidsthed. En indsigt heri kan udvide og udvikle måden at leve og forstå sit liv på.
Bogen sætter bl.a. fokus på selv-, sjæls-, medmenneske-, krops- og naturbevidsthedens betydning for din balancerede og centrerede livsførelse og for det fremtidige samfund og liv.
Det er en bog, der flytter læseren fra det gamle paradigme over i det nye og fremtidige.

Bogen sætter nye tanker og refleksioner i gang om værdierne og selvfølgelighederne i vores livsførelse, samt giver inspiration og fremmer udvikling inden for hver bevidsthed.

 

 

Al udvikling starter hos mennesket selv. Grib muligheden for at være udviklingen.

”Mennesket i balance skaber samfund i balance.”

 

”Livet er Mit – en bog om Dimensional Bevidsthed” har været månedens bog i Academicbooks og har fået flotte anmeldelser i bl.a. Magasinerne Psykologi og PsykologNyt samt en imponerende lektørudtalelse.

 

”Dette er en bog, der giver dig indsigt, fremmer dit eget potentiale og bringer dig mange bevidsthedstrin frem.”

Giv den til dig selv eller en du holder af.