Bogen

Lever du det liv, der er det rigtige for dig?  Hvad baserer du dine værdier og valg på?

Hvordan leder du dit eget liv? Hvor god er du til at vise dig selv dyb selvomsorg?

Hvem er du inderst inde? Og hvordan kan du bedst muligt udtrykke og leve “dig” i det hektiske moderne samfund?

I bogen ”Livet er Mit- en bog om Dimensional Bevidsthed” præsenteres en helt ny måde at anskue dig selv i samspil med din verden. Det handler bl.a. om, at sanse verden på en ny måde, og om at møde sig selv og livet ud fra nye forståelser.

Bogen tilbyder en ny, inspirerende og fremtidsorienteret beskrivelse af mennesket, livet og verden, og bogen sætter spørgsmålstegn ved nuværende samfundskonstruktioner, selvfølgeligheder og værdier, som kan løfte dig og din familie, dine kolleger og dine venskaber til nye højder.

Køb din bog her

Bogen handler om livets forskellige dimensioner og bl.a. præsenteres Dimensional Bevidsthed, som er en psykologisk teori om, at ethvert menneske har en lang række bevidstheder såsom selv-, sjæls-, medmenneske-, krops- og naturbevidsthed. At udvikle sin dimensionale bevidsthed kan føre dig nye steder hen mentalt og fremelske livsglæde, mod og inspiration.

Det er en bog, der flytter læseren fra det gamle paradigme over i det nye og fremtidige.

 

”Livet er Mit – en bog om Dimensional Bevidsthed” har været månedens bog i Academicbooks og har fået flotte anmeldelser i bl.a. Magasinerne Psykologi og PsykologNyt samt en imponerende lektørudtalelse.

”Dette er en bog, der giver dig indsigt, fremmer dit eget potentiale og bringer dig mange bevidsthedstrin frem.”

Giv den til dig selv eller en du holder af.

Køb din bog her

 

 

 


Anmeldelse fra Dansk BiblioteksCenter, Februar 2013

Bogen er bredt henvendt til alle, der ønsker at lade sig inspirere til en udvidet livsforståelse. Bogen er ikke spirituelt orienteret, men vil sagtens kunne bruges af det spirituelt orienterede segment, men også mange andre. Jeg vil betegne den som en blanding af filosofi, psykologi og selvudvikling

Forfatteren er født i 1987 og altså bare 25 år. Hun har bachelor i psykologi og er ved at færdiggøre sin cand.psych. på Københavns Universitet. Men hun har meget andet i bagagen bl.a. en stor, naturlig menneskeforståelse og ophold i Australien og Thailand. Bogen har været undervejs i adskillige år og formidler en flerdimensional opfattelse af menneskets bevidsthed. Dimensionerne hedder: selvbevidsthed, sjælsbevidsthed, medmenneskebevidsthed, kropsbevidsthed og naturbevidsthed. Bogen vil inspirere sin læser til nye refleksioner og opfattelser og stadig udvikling. Det er et ganske imponerende værk, der også refererer til en lang række teoretikere, men selve substansen i bogen er forfatterens egen. En meget helstøbt udgivelse i betragtning af forfatterens unge alder. Desværre er der en del grammatiske fejl og inkonsekvenser, der generer læsningen

Bogen står alene som fx Livets indre dimensioner: esoterisk filosofi, 2007, men har ikke det esoteriske som omdrejningspunkt

Et rigtig spændende nyt forfatterskab på selvudviklingsområdet har taget sin begyndelse, og bogen vil trods ovenstående indvendinger sikkert finde sine læsere

 

Anmeldelse fra Lars Muhl:

“Jeg kan på det varmeste anbefale denne bog.
Håber at bogen må nå så mange læsere som muligt.
Det er en vigtig bog.”

 

Anmeldelse fra en læser:

“Nu er jeg blevet færdig med at læse denne skønne bog første gang. Den skal læses flere gange gennem livet. Fantastisk godt skrevet, og jeg er helt enig med dig om alt det, du skriver. Det føles helt rigtigt for mig. Du har lavet et meget stort arbejde med at lave struktur på komplicerede sammenhænge, og du har bygget bogen videnskabeligt op med mange gode referencer, så jeg håber, at bogen bliver en, der vil bygge bro mellem det etablerede og det såkaldt videnskabelige. Det burde klart være en lærebog på mange forskellige uddannelser. Jeg er imponeret over dine evner på mange planer. Fortsæt dit gode arbejde for menneskeheden og alt levende her og der.”

 

Andre anmeldelser:

PsykologNyt, marts 2013

foto (9) foto (10)

 

Magasinet Psykologi, april 2013

2013-07-23 21.08.12 2013-07-23 21.08.47

 

Magasinet Terpsichore

”Mennesket i balance skaber samfund i balance.” En bog, der er bredt henvendt til alle, der ønsker at lade sig inspirere til en udvidet livsforståelse. Bogen vil inspirere sin læser til nye refleksioner og opfattelser og stadig udvikling.

Se mere på: http://www.terpsichore.dk/index.php/37-livet-er-mit

 

I webmagasinet Oestrogen, april 2013

http://www.oestrogen.dk/Selvudvikling/Selvudvikling-og-coaching/2013/4/lever-du-optimalt.aspx#.UXfvEaI0WuI